Valdkonnad

Mereelustik on rikkalik ja mitmekesine. NEMA projekt keskendub järgmistele teemadele: