MATERJALID / RAPORTID

NEMA lõplikud aruanded

Mereelupaigad:

Merelinnustik:


14. aprillil 2016 toimunud NEMA lõpuseminari materjalid:


Kokkuvõtlik trükis projekti tulemuste kohta (eesti keeles, ingliskeelsete kokkuvõtetega)

NEMA_Kokkuvõte_Summary


1. märtsil 2016 toimunud projekti töökoosoleku materjalid:

  • Protokoll
  • Ettekanne 1: Projekti „Eesti merealade loodusväärtuste inventeerimine ja seiremetoodika väljatöötamine“ tutvustus – Georg Martin, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
  • Ettekanne 2: Loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide looduskaitselise seisundi hindamise kriteeriumid ja soodsa seisundi võrdlusväärtused – Kristjan Herkül, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
  • Ettekanne 3: Loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide looduskaitselise seisundi seire – Kaire Torn, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
  • Ettekanne 4: Eesti merealade merepõhja elustiku ja elupaikade kaardistamine – Kristjan Herkül, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
  • Ettekanne 5: Veelindude inventuurid Eesti merealadel, seiremetoodika täiustamine ja seirekava väljatöötamine – Leho Luigujõe, Eesti Maaülikool
  • Ettekanne 6: Viigerhülged Eestis: Kus? Millal? Mitu? Seiremeetodid. – Ivar Jüssi, Pro Mare

Loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide looduskaitselise seisundi hindamise kriteeriumid ja soodsa seisundi võrdlusväärtused


Loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide looduskaitselise seisundi hindamise kriteeriumite ja soodsa seisundi võrdlusväärtuste rahvusvahelised praktikad (ingliskeelne aruanne)


18. sept. 2014 toimunud NEMA avaürituse materjalid:

Aruanne
Aruanne
Avalikustamine ja teavitamine
Avalikustamine ja teavitamine
Ettekanne 1:
Ettekanne 1:
Ettekanne 1: Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire allprogramm ning loodus- ja linnudirektiiv
Ettekanne 1: Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire allprogramm ning loodus- ja linnudirektiiv
Ettekanne 2:
Ettekanne 2:
Ettekanne 2: Projekti NEMA tutvustus
Ettekanne 2: Projekti NEMA tutvustus
Ettekanne 3:
Ettekanne 3:
Ettekanne 3: Loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide looduskaitselise seisundi seire metoodika ja hinnang
Ettekanne 3: Loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide looduskaitselise seisundi seire metoodika ja hinnang
Ettekanne 4:
Ettekanne 4:
Ettekanne 4: Eesti merealade merepõhja elustiku ja elupaikade kaardistamine
Ettekanne 4: Eesti merealade merepõhja elustiku ja elupaikade kaardistamine
Ettekanne 5:
Ettekanne 5:
Ettekanne 5:
Ettekanne 5:
Ettekanne 5: Veelindude inventuurid Eesti merealadel, seiremetoodika täiustamine ja seirekava väljatöötamine
Ettekanne 5: Veelindude inventuurid Eesti merealadel, seiremetoodika täiustamine ja seirekava väljatöötamine
Ettekanne 6:
Ettekanne 6:
Ettekanne 6: Läänemere viigerhüljeste lõunapoolsete asurkondade arvukuse seire erinevad võimalused
Ettekanne 6: Läänemere viigerhüljeste lõunapoolsete asurkondade arvukuse seire erinevad võimalused
International Practices Report
International Practices Report
Loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide ja EUNIS tase 3 elupaikade leviku modelleerimine Eesti majandusvööndis
Loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide ja EUNIS tase 3 elupaikade leviku modelleerimine Eesti majandusvööndis
Loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide looduskaitselise seisundi hindamise kriteeriumid ja soodsa seisundi võrdlusväärtused
Loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide looduskaitselise seisundi hindamise kriteeriumid ja soodsa seisundi võrdlusväärtused
Loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide looduskaitselise seisundi hinnang
Loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide looduskaitselise seisundi hinnang
Loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide looduskaitselise seisundi seire metoodika
Loodusdirektiivi mereliste elupaigatüüpide looduskaitselise seisundi seire metoodika
Loodusdirektiivi mereliste elupaikade inventuur valitud aladel Eesti majandusvööndis
Loodusdirektiivi mereliste elupaikade inventuur valitud aladel Eesti majandusvööndis
Loodusdirektiivi mereliste elupaikade kaardistamine inventeerimata Natura 2000 aladel
Loodusdirektiivi mereliste elupaikade kaardistamine inventeerimata Natura 2000 aladel
Mereelupaikadega seotud tegevused
Mereelupaikadega seotud tegevused
Merel peatuvate veelindudega seotud tegevused
Merel peatuvate veelindudega seotud tegevused
NEMA merelinnustiku tegevuste lõpparuanne: Avamerel koonduvate veelindude levik ja seisund Eesti territoriaalmeres; merelindude uurimismetoodika ja seirekava; majandusvööndi pilootala linnustiku inventuuri tulemused
NEMA merelinnustiku tegevuste lõpparuanne: Avamerel koonduvate veelindude levik ja seisund Eesti territoriaalmeres; merelindude uurimismetoodika ja seirekava; majandusvööndi pilootala linnustiku inventuuri tulemused
NEMA projekti tutvustus
NEMA projekti tutvustus
NEMA seisundi kriteeriumite aruanne
NEMA seisundi kriteeriumite aruanne
NEMA_Kokkuvõte_Summary
NEMA_Kokkuvõte_Summary
Päevakava
Päevakava
Protokoll
Protokoll
Rahvusvaheline kogemus mereelupaikade soodsa seisundi määramisel ja leviku modelleerimisel
Rahvusvaheline kogemus mereelupaikade soodsa seisundi määramisel ja leviku modelleerimisel
Viigerhüljeste alternatiivse seiremetoodika väljatöötamine
Viigerhüljeste alternatiivse seiremetoodika väljatöötamine