Liivi laht

Liivi laht on suhteliselt iseseisev mereala. Ühendus Soome lahe suudmeosaga on Väinamere madalate ja kitsaste väinade kaudu ning Läänemere avaosaga läbi Kura kurgu. Eraldatus muust Läänemerest ja suhteliselt suur mageda vee sissevool muudab looduslikud tingimused Liivi lahes üsna eriliseks. Liivi lahe vesi on mõnevõrra toitaineterikkam kui Läänemere avaosas. Sellest ja samuti suurest orgaanilise aine sisaldusest vees on tingitud ka vee võrdlemisi madal läbipaistvus. Eelkõige halbade valgustingimuste, aga ka merepõhja iseloomu tõttu levib Liivi lahes taimestik vaid kuni 10 meetri sügavusele. Esineb rohkelt liivast ja mudast põhja, kivine on merepõhi vaid ranniku lähedal 2–8 meetri sügavusel. Samas võib piirkondades, kus põhjataimestiku kinnitumistingimused on soodsad, olla põhjakoosluste biomass väga kõrge (seni suurimad põhjakoosluste biomassid Läänemeres on kirjeldatud just Liivi lahes).